Anh Ngữ IVY

THÔNG TIN KHÓA HỌC GIAO TIẾP TỔNG QUÁT - IVY GLOBAL ENGLISH

Chương trình Anh ngữ Giao tiếp tổng quát IGE (IVY Global English) giúp học viên nâng cao kỹ năng nghe - nói đáp ứng nhu cầu giao tiếp hằng ngày như giao tiếp người bản xứ, trao đổi công việc, du lịch, định cư nước ngoài,...

 

 

Giáo trình được thiết kế chuyên biệt, tinh gọn với thời gian học linh hoạt.

 

TÊN KHÓA HỌC

ENGLISH NAME

THỜI GIAN

IELTS

TOEIC

Khóa Học Vỡ Lòng

Start Up 1

02 tháng

0.5 – 1.0

0 - 100

Start Up 2

02 tháng

1.5 – 2.0

100 - 250

Khóa Học Sơ Cấp

Basic 1

03 tháng

2.0 – 2.5

250 - 300

Basic 2

03 tháng

2.5 – 3.0

300 - 350

Khóa Học Trung Cấp

Found 1

03 tháng

3.0 – 3.5

350 - 450

Found 2

03 tháng

3.5 – 4.5

450 - 550

Khóa Học Nâng Cao

Advanced 1

03 tháng

4.5 – 5.5

550 - 600

Advanced 2

03 tháng

5.5 – 6.5

600 - 700

Khóa Học Hùng Biện

Be Perfect 1

02 tháng

6.5 – 7.5

700+

Be Perfect 2

02 tháng

7.5 – 8.5

800

 

Học viên hoàn thành các khóa học IGE sẽ đủ khả năng vào các lớp luyên thi TOEIC, IELTS chuyên sâu.

 

"Here no learner left behind"

MENU