Anh Ngữ IVY

TIẾNG ANH GIAO TIẾP PROTALK - IVY PROTALK ENGLISH

Chương trình anh ngữ giao tiếp chuyên nghiệp IPE (IVY Protalk English) được thiết kế dành riêng cho sinh viên và người đi làm.

 

Rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đàm thoại phục vụ cho công việc và giao tiếp trong cuộc sống. Tại cấp độ nâng cao, học viên được học đàm thoại giao tiếp phức tạp, kỹ năng thuyết trình, hùng biện trong mọi lĩnh vực.

 

TÊN KHÓA HỌC

ENGLISH NAME

THỜI GIAN

IELTS

TOEIC

Khóa Học Vỡ Lòng

Start Up 1

02 tháng

0.5 – 1.0

0 - 100

Start Up 2

02 tháng

1.5 – 2.0

100 - 250

Khóa Học Sơ Cấp

Get Ready 1

03 tháng

2.0 – 2.5

250 - 300

Get Ready 2

03 tháng

2.5 – 3.0

300 - 350

Khóa Học Trung Cấp

Speed Up 1

03 tháng

3.0 – 3.5

350 - 450

Speed Up 2

03 tháng

3.5 – 4.5

450 - 550

Khóa Học Nâng Cao

Win Win 1

03 tháng

4.5 – 5.5

550 - 600

Win Win 2

03 tháng

5.5 – 6.5

600 - 700

Khóa Học Hùng Biện

Be Perfect 1

02 tháng

6.5 – 7.5

700+

Be Perfect 2

02 tháng

7.5 – 8.5

800+

 

"Here no learner left behind"

MENU