Anh Ngữ IVY

CẤP ĐỘ TOEIC

CẤP ĐỘ TOEIC

Ngày: 10/10/2017

Cấu trúc  một của bài thi TOEIC Bài thi TOEIC truyền thống Theo hình thức trắc nghiệm gồm 02 phần: Listening (nghe hiểu) và Reading (đọc hiểu). Listening có 100 câu làm trong 45 phút. Phần thi Reading có 100 câu làm trong 75 phút. Tổng thời...

Xem thêm >>
MENU