Anh Ngữ IVY

ANH VĂN THIẾU NIÊN YOUNG LEADERS

Các khóa học dành cho thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi.

 

♦ Chương trình được thiết kế chuẩn dành cho lứa tuổi thiếu niên.

♦ Giúp tăng cường từ vựng, phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.

♦ Trang bị kiến thức để đạt kết quả cao trong các kỳ thi chứng chỉ Quốc tế Cambridge KET – PET – FCE.

 

TÊN KHÓA HỌC

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

TỪ VỰNG

DEGREE

CEFR

 

TEEN 6A

03 Tháng

 

5

1500

 

KET

 

TEEN 6B

03 Tháng

 

5

 

TEEN 7A

03 Tháng

 

5

KET

 

TEEN 7B

03 Tháng

 

5

PET

 

TEEN 8A

03 Tháng

 

5

 

3.000

PET

TEEN 8B

03 Tháng

 

5

TEEN 9A

03 Tháng

 

5

FCE

TEEN 9B

03 Tháng

 

5

 

"Here no learner left behind"

MENU